• meowl
 • hysterie
 • mishasta
 • blackass
 • crazyinlove
 • mmisiowanka
 • stockholmsyndrome
 • szaaatan
 • Merlinka
 • forsleepyheadsonly
 • majak
 • scorpix
 • outofmyhead
 • ikropka
 • bluelagoon
 • LolaLolaLola
 • grumpy
 • ojkomena
 • zielonkawaherbata
 • younganna
 • annnnnn
 • guyver
 • niewartozyctylkodlasiebie
 • polizmnieimpolish
 • lovcie
 • aniczorka
 • anttonine
 • karolae
 • unspokennnn
 • gemma
 • nefretete23
 • occasiondressesuk
 • storczyk
 • spis-rzeczy-ulubionych
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3694 c4e4 500
^^
0084 c333
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viavogel vogel
3742 2db0 500
Reposted fromjanuschytrus januschytrus viaPaseroVirus PaseroVirus
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4025 0d23 500
Reposted fromkaiee kaiee viavogel vogel
4099 d63f 500
Reposted fromfungi fungi viavogel vogel
7056 8a4e 500
Reposted fromteijakool teijakool viavogel vogel
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
1773 f79e
Reposted fromTenSigis TenSigis viatfu tfu
8347 605d

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
6633 aeb2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaluna laluna
2662 7b83
Reposted fromcleanout cleanout vialaluna laluna
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo vialaluna laluna
3439 0922
Reposted fromrisky risky vialaluna laluna
4257 8efd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
3381 f344
Reposted fromhalucine halucine viaamelinowa amelinowa
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl