• meowl
 • hysterie
 • mishasta
 • blackass
 • crazyinlove
 • mmisiowanka
 • stockholmsyndrome
 • szaaatan
 • Merlinka
 • forsleepyheadsonly
 • majak
 • scorpix
 • outofmyhead
 • ikropka
 • bluelagoon
 • LolaLolaLola
 • grumpy
 • ojkomena
 • zielonkawaherbata
 • younganna
 • annnnnn
 • guyver
 • niewartozyctylkodlasiebie
 • polizmnieimpolish
 • lovcie
 • aniczorka
 • anttonine
 • karolae
 • unspokennnn
 • gemma
 • nefretete23
 • occasiondressesuk
 • storczyk
 • spis-rzeczy-ulubionych
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove vialaparisienne laparisienne
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexi lexi
2602 d775 500
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne
4445 30b5 500

unfugbilder:

Unterwegs in Berlin

Reposted frombwana bwana viabercik bercik
2023 499c 500
Reposted fromSardion Sardion viawiedzmin wiedzmin
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat viaoutkapa outkapa
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaunspokennnn unspokennnn
6935 c189 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaszalony-virus szalony-virus
8785 24c1 500
Reposted fromMary-Lou Mary-Lou viaszalony-virus szalony-virus
2901 aad5 500
9530 bfea 500
Reposted frompesy pesy viaszalony-virus szalony-virus
6901 313b
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment viamiamor miamor
9438 fc43 500
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamiamor miamor
5567 c659
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamiamor miamor
7655 d1b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiamor miamor
6885 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiamor miamor
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl